Program AFS

Tento program umožňuje více než 60 let (v ČR od roku 1990) žákům a studentům naučit se v zahraničí minimálně jeden nový jazyk a stát se součástí hostitelské rodiny a nové kultury. Během studia v hostitelské zemi se seznámí s odlišným stylem výuky a získají spoustu nových poznatků a zkušeností i přátel. Každý student má svého garanta, který se o něho aktivně zajímá a pomáhá mu. Tyto zkušenosti mohou mít vliv na lepší uplatnění v životě než dobré známky. Důraz je kladen také na samostatnost, tzn. umění se o sebe postarat, naučí se spoléhat sami na sebe. V nabídce je v současné době 65 zemí, hrazeno je vše kromě kapesného. Toto vše podporuje mezikulturní vzdělávání.  

Podrobnosti o programu AFS najdete na stránkách http://www.afs.cz.

V naší škole v rámci programu AFS studují 2 zahraniční studentky - ve třídě 3.D je Phansachon Buapum a ve třídě 3.L Ayako Higuchi.

Fotografie z akcí najdete v naší fotogalerii.