VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická

Denní forma vzdělávání

SPČ

 

FEK

 

PRA

 

DVS

 

PMP

1.P Lisá   1.R Holčáková   1.X Štefanková   1.U Potužáková   1.Y Marková
2.P Pucová   2.R Budilová   2.X Vodrášková   2.U Dubová   2.Y Cvachová
3.P Povová   3.R Rutová   3.X Rucká   3.U Šrámková   3.Y Doušová

Dálková forma vzdělávání

SPČ

 

FEK

 

PRA

 

DVS

 

PMP

1.TD Humlová   1.RD Tichá   1.XD Drážďanská   1.UK Potužáková   1.YD Gabrielová
1.VD Henzlová   2.RD Holčáková   2.XD Štefanková   2.UK Dubová   2.YD Doušová
2.TD Rutová   3.RD Budilová   3.XD Vodrášková   3.UK Šrámková   2.WD Zwolinská
2.VD Rucká               4.UK Elexová   3.YD Cvachová
3.TD Povová                     3.WD Zelenková
                           

Obchodní akademie

Denní forma vzdělávání

OA

 

EL

       
1.E Langová   1.K Langová            
2.E Tichá   2.K Tichá            
3.E Paďourková   3.K Hudková            
4.E Štěpánková   4.K Nachtigal            
                     

Střední pedagogická škola

Denní forma vzdělávání

PMP

 

PL

       
1.C Maršíková   1.L Pátek            
1.D Bílková   2.L Lišková            
1.I Paulová   3.L Knolová            
2.C Sedmerová   4.L Pelcmanová            
2.D Zelenková                  
3.C Burešová                  
3.D Jiříková                  
4.C Zwolinská                  
 
Dálková forma vzdělávání

PAŠ

 

 

       
4.DD Marková                  
5.DD Zárubovášková                  
                     

Střední zdravotnická škola

Denní forma vzdělávání

ZA

 

ZL

 

SOČ

MSR

 

OŠE

1.A Bicanová   1.M Císařová   1.H Gašparínová 1.O Elexová   1.N Jeníčková
1.B Bicanová   2.M Hrabáková   2.H Pješčáková 2.O Ferenzová   2.N Božinová
2.A Müllerová   3.M Kučerová   3.H Branišová 3.O Salačová   3.N Vernerová
3.A Hejduková   4.M Dudová   4.H Šlégelová 4.O Turnovský      
4.A Koubová                      
                         
 
Dálková forma vzdělávání
 

SOČ

       
  4.HD Marková            
  5.HD Čeňková