Volby do Školské rady VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most 2018

 

Personální složení Školské rady Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most při VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most, příspěvková organizace pro volební období 2015 až 2018.

Členové jmenovaní zřizovatelem

  • Mgr. Oldřich Vojíř Ph.D.
  • Mgr. Jan Mareš
  • Ing. arch. Luboš Polanský

Zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti školy

  • PhDr. Hana Bretfeldová PhD. – zákonný zástupce žáka 1. ročníku
  • Mgr. Prchalová Michaela - zákonný zástupce žáka 1. ročníku Kopalová Lucie - zákonný zástupce žáka 1. ročníku

Zástupci pedagogických pracovníků

  • Mgr. Miroslava Marková
  • Mgr. Bc. Vladimír Šaloun
  • Ing. Zdeněk Paďourek

Předsedou Školské rady VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most byl zvolen Ing. Zdeněk Paďourek.