Nabídka vzdělávacích kurzů pro školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 škola jako centrum celoživotního učení v rámci dalšího vzdělávání nabízí toto spektrum vzdělávacích aktivit:

1. kurz Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce z pedagogiky (probíhá vždy v jarním termínu)
2. kurz PODMIN - podnikatelské minimum
3. kurz Daňová a účetní poradna
4. kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
5. kurz Chůva pro dětské koutky
6. kurz Sanitář
7. kurz Zdravotně sociální pracovník
8. kurz Kinestetická mobilizace
   
 

Souhrnné informace o jednotlivých kurzech (ve formátu PDF).

Škola předpokládá realizaci kurzů dle naplnění podmínek blíže specifikovaných u jednotlivých kurzů od září 2018 a dále. Zájemci o kurz se mohou přihlásit písemně na základě zaslání přihlášky (ke stažení ve formátu XLSX, PDF).

Postup: přihlášku stáhněte z výše uvedeného linku, vyplňte (ručně či na PC) a zašlete (info viz níže). Škola Vám po obdržení přihlášky sdělí Vaše zařazení do příslušného kurzu a zároveň Vás bude informovat o bližších podmínkách daného kurzu.

Kurzy probíhají zpravidla nepravidelně o víkendech, od pátku do neděle podle zpracovaného harmonogramu. Pokud má kurz teoretickou a praktickou část, nejprve probíhá teoretická výuka, posléze praktická část kurzu. Kurzy jsou zakončeny ověřovací zkouškou, termíny a obsah jsou vždy předem sděleny při zahájení kurzu.

Přihlášku je možno poslat elektronicky na adresu: kuvikova [zavinac] vos-sosmost.cz nebo poštou na adresu ul. Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most. Kurzy budou probíhat v budovách školy – budova A – ulice Zd. Fibicha, Most a budova B – ulice J. E. Purkyně, Most. Výuka bude realizována v odborných učebnách dle charakteru výuky.

V ceně kurzu jsou zahrnuty i náklady na spotřební materiál související s výukou. Kurzy povedou zkušení a odborně kvalifikovaní lektoři z řad pedagogů, kteří jsou pravidelně vzdělávání v oblasti zvolené problematiky. Výstupem jednotlivých kurzů bude osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace:

1. na telefonu 417 637 477, klapka 149 nebo 137

2. e-mailem na adresu: kuvikova [zavinac] vos-sosmost.cz

Kontaktní osoba: PaedDr. Bc. Soňa Valušková