VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická

Denní forma vzdělávání

SPČ

 

FEK

 

PRA

 

DVS

 

PMP

 

DNT

1.P Povová   1.R Budilová   1.X Vodrášková   1.U Potužáková   1.Y Humlová   1.Z Šrámková
2.P Lisá   2.R Holčáková   2.X Štefanková   2.U ---   2.Y Turnovský   2.Z ---
3.P Pucová   3.R Budilová   3.X Vodrášková   3.U Dubová   3.Y Cvachová   3.Z ---

Dálková forma vzdělávání

SPČ

 

FEK

 

PRA

 

DVS

 

PMP

 

DNT

1.TD Povová   1.RD Budilová   1.XD Vodrášková   1.UK Potužáková   1.YD Skuhrovcová   1.ZK Šrámková
1.VD Henzlová   2.RD Tichá   2.XD Drážďanská   2.UK Potužáková   1.WD Zelenková   1.JK Šrámková
2.TD Humlová   3.RD Holčáková   3.XD Štefanková   3.UK Dubová   2.YD Gabrielová   2.ZK ---
3.TD Rutová               4.UK Šrámková   3.YD Doušová   3.ZK ---
3.VD Rucká                     3.WD Zwolinská      
                                 

Obchodní akademie

Denní forma vzdělávání

OA

 

EL

       
1.E Rutová   1.K Pelcmanová            
2.E Langová   2.K Langová            
3.E Tichá   3.K Tichá            
4.E Paďourková   4.K Hudková            
                     

Střední pedagogická škola

Denní forma vzdělávání

PMP

 

PL

       
1.C Zwolinská   1.L Rathnerová            
1.D Jechová   2.L Pátek            
2.C Maršíková   3.L Lišková            
2.D Bílková   4.L Knolová            
2.I Paulová                  
3.C Sedmerová                  
3.D Zelenková                  
4.C Burešová                  
4.D Jiříková                  
 
Dálková forma vzdělávání

PAŠ

 

 

       
5.DD Marková                  
                     
                     

Střední zdravotnická škola

Denní forma vzdělávání

ZA

 

ZL

 

SOČ

MSR

 

OŠE

1.A Koubová   1.M Dudová   1.H Čeňková 1.O Šlégelová   1.N Kočová
2.A Bicanová   2.M Císařová   2.H Gašparínová 2.O Elexová   2.N Jeníčková
2.B Bicanová   3.M Hrabáková   3.H Pješčáková 3.O Ferenzová   3.N Božinová
3.A Müllerová   4.M Kučerová   4.H Branišová 4.O Salačová      
4.A Hejduková                      
                         
 
Dálková forma vzdělávání
 

SOČ

       
  5.HD Marková