Projekt „Profesní cesta po Evropě“ CZ01-KA102-013154

(aneb ohlédnutí manažera projektu za dvouletou projektovou cestou)

V květnu 2017 končí dvouletý projekt, který jsme v naší škole realizovali. Jak popsat dva roky trvání projektu? Je to možné samozřejmě různými způsoby, pokud použiji strohou projektovou terminologii, pak bude popis vypadat takto:

Název projektu: Profesní cesta po Evropě ( projekt č. 2015-1-CZ01-KA102-013154)

Cílová skupina: žáci, studenti, absolventi a učitelé naší školy

Počet účastníků stáží: 23 žáků a studentů, 2 absolventi, 19 učitelů. Celkem 44 osob.

Délka trvání projektu: 1. září 2015 – 31. květen 2017

Aktivity projektu:

1. mobility učitelů, které měly formu sdílení zkušeností přímo v instituci zabývající se odborným vzděláváním (škola či jiná instituce, jež umožní profesní rozvoj pracovníků školy),

2. mobility žáků a studentů včetně absolventů VOŠ, tyto mobility měly charakter odborné praxe v instituci či firmě v rozsahu zpravidla 4 týdnů, pro absolventy v rozsahu 10 měsíců.

Partnerské organizace, ve kterých stáže probíhaly:

Španělsko: instituce IRIS Madrid, Francie: Lycée Professionnel Brossaud Blancho, střední škola v Saint Nazaire, Litva: Kolping Universita v Kaunasu, Holandsko: Stichting Stedenband Most Meppel (Foundation Twinning Most - Meppel, Nadace pro spolupráci měst Mostu a Mepplu), Německo: instituce Lebenshilfewerk Annaberg e.V., Německo: Sächsische Schweitz Klinik Sebnitz, ) Irsko: Dublin, firma Stock Taking Services, Island: Reykjavík, Spolek Čestina na Islandu ( ČENI) / Félagið Tékkneska á Íslandi (TÉKÍS), Asociace Móðurmál.

Celkové náklady na aktivity projektu: 89 975 €

Mohlo by se zdát, že tento strohý popis vedený v projektové terminologii vyjadřuje o projektu vše podstatné. Domnívám se však, že nejlépe výsledky a dopady projektu vyjadřuje hodnocení jednotlivých účastníků stáží, přečtěte si prosím ty nejzajímavější.

1) Michaela Kainová studentka vzdělávacího programu Sociálně právní činnost, účastník stáže v Mepplu, Holandsko

„Zajisté bych stáž doporučila dalším ročníkům. Může to pro ně být jedinečná příležitost vycestovat do zahraničí a vyzkoušet si, jaké je to pracovat v zahraničí. Jsem velice ráda, že jsem se tohoto projektu mohla zúčastnit a pokud bych měla příležitost, jistě bych tuto šanci využila znova.“

2) Andrej Bachovský student vzdělávacího programu VOŠ Firemní ekonomika, účastník stáže v Dublinu, Irsko

„Na své stáži jsem se naučil samostatnému jednání, organizování zadané práce, práci pod tlakem, stáž mi přinesla znalost jiných daňových systémů, naučil jsem se práci v zahraničních obchodních řetězcích, dále jsem poznal odlišnou kulturu a životní styl. Dalším studentům bych stáž doporučil, nejen pro zdokonalení cizího jazyka, ale také proto, že rozšíří své obzory.“

3) Klára Novotná studentka vzdělávacího programu VOŠ Firemní ekonomika, účastník stáže v Dublinu, Irsko

„Stáž splnila moje očekávání nadmíru. Doporučuji všem dalším studentům. Poznala jsem plno nových a zajímavých míst. Díky stáži se zlepšila moje angličtina.“

4) Daniela Kopřivová studentka vzdělávacího programu VOŠ Sociálně právní činnost, stáž Annaberg, Německo

„Doporučuji, jeďte tam. Zlepšíte se v jazyce a získáte nové zkušenosti, které se vám budou v budoucnu hodit. Pracovní kolektiv byl skvělý a vstřícný. Projekt byl skvěle zorganizovaný, ubytování nemělo chybu a finanční prostředky, které jsem obdržela, stačily.“

5) Martina Lejčková studentka vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika, stáž Reykjavík, Island

„Překvapily nás jiné metody vzdělávání, jiný postoj ke vzdělávání celkově. Nejsou zde kladeny skoro žádné nároky na děti ve školách, jako je to u nás v České republice. Naše přípravy na práci s dětmi jsou mnohem propracovanější, podrobnější. Byly jsme překvapené z rozdílu počtu pedagogických pracovníků na počet dětí, na Islandu je to daleko větší počet pedagogických pracovníků než u nás.“

6) RNDr. Jana Adamcová učitel školy, stáž Kaunas, Litva

„Projekty Erasmus+ posilují kompetence pracovníků školy ve spolupráci se zahraničními institucemi, v oblasti kulturního a sociálního rozhledu a jazykové vybavenosti. Dominantně se promítají do zvýšení profesních kompetencí."

7) Petr Šlégr student vzdělávacího programu VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra, stáž Meppel, Holandsko

„S průběhem stáže jsem byl velice spokojen. Získal jsem mnoho nových zkušeností a vědomostí, které mohu uplatnit jak v osobním tak v profesním životě.“

8) Markéta Pokorná studentka vzdělávacího programu VOŠ Sociálně právní činnost, stáž Annaberg, Německo

„Doporučila bych dalším studentům nebát se a absolvovat stáž v rámci projektu Erasmus+. Je to velká příležitost, která přispěje jak k rozvoji odborných kompetencí a dovedností, tak k rozvoji osobnosti člověka. Jako největší plus shledávám, že se zvýší úroveň jazykových kompetencí a také to, že si vyzkoušíte, zda máte na to, žít a pracovat v zahraničí. Velice užitečné je také to, že poznáte filozofii určité organizace a země a můžete se tím nechat inspirovat v dalších budoucích krocích ať už v profesním nebo osobním životě.“

Za těmito výsledky stojí bezesporu úsilí účastníků, kteří se vždy pečlivě pod vedením členů projektového týmu na stáž připravovali jak po stránce organizační a jazykové, tak i odborné. Samotný projekt by však také nemohl vzniknout a být realizován bez podpory vedení školy, které vždy projektovým aktivitám vycházelo vstříc. Další významnou podporu měl projektový tým při řízení projektu v pracovnících Domu zahraničních služeb v Praze, který evropské vzdělávací projekty administruje. Ráda bych poděkovala touto cestou především paní Mgr. Pavlíně Kroužkové, bez jejích rad a pomoci bychom se neobešli.

Děkuji tedy všem, jejichž zásluhou jsme po projektové cestě došli až k cíli!

Mgr. Hana Lisá manažer projektu

Přehled stáží

Fotodokumentaci ze stáží najdete v naší fotogalerii.