PROJEKT LEDUIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 7. 2015 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zvyšování kvality ve vzdělávání. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: 7.1.1 Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání. Číslo výzvy: 56 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs Název projektu: Inovace jazykového vzdělávání Zkrácený název projektu: LEDUIN Název projektu anglicky: Innovation of language education Zahájení projektu: 1.7.2014 Předpokládaná doba trvání: 6 měsíců Ukončení projektu: 31.12.2015 Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0345 PLAKÁT V rámci projektu jsou realizovány tyto klíčové aktivity: 1) 2x šablona č. 1 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 2) 2x šablona č. 2 - Zahraniční jazykový kurz pro učitele 3) 1x šablona č. 3 - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí 4) 2x šablona č. 4 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky  Projekt byl podpořen částkou 559 568 Kč. FOTOGALERIE