PROJEKT PRAXIN

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 8. 10. 2014 příjemcem grantu z OP VK ESF s názvem Inovace a modernizace praktického vyučování SOŠ

 

Souhrnné informace o projektu

 

Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.1

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy:

54

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OP VK – IPo – oblast podpory 1.1

Název projektu:

Inovace a modernizace praktického vyučování SOŠ

Zkrácený název projektu:

PRAXIN

Název projektu anglicky:

Innovation and modernization practical training for SOŠ (Secondary Schools)

Zahájení projektu:

8. 10. 2014

Předpokládaná doba trvání:

10 měsíců

Ukončení projektu:

31. 7. 2015

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.00/54.0018