PROJEKT DUMIN

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1.6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole.

 

Souhrnné informace o projektu

 

Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.5

Název oblasti podpory:

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Číslo výzvy:

34

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OP VK – IPo – oblast podpory 1.5

Název projektu:

DUM jako interakce žák – učitel

Zkrácený název projektu:

DUMIN

Název projektu anglicky:

DUM like the interaction of student and teacher

Zahájení projektu:

1.6.2012

Předpokládaná doba trvání:

24 měsíců

Ukončení projektu:

31.5.2014

Registrační číslo:

CZ.1.07./1.5.00/34.0179

 

PODROBNÉ INFORMACE O PROJEKTU

 

DIGITÁLNÍ ARCHÍV