PROJEKT INVOŠ

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1.2.2012 příjemcem grantu z OP VK ESF s názvem Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe VOŠ

 

Souhrnné informace o projektu

 

Číslo operačního programu:

CZ.12.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.2

Název prioritní osy:

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Číslo oblasti podpory:

7.2.1

Název oblasti podpory:

Vyšší odborné vzdělávání

Číslo výzvy:

32

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OP VK – IPo – oblast podpory 2.1

Název projektu:

Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe VOŠ

Zkrácený název projektu:

INVOŠ

Název projektu anglicky:

Innovation and modernization of education and practical training for VOŠ (Higher Professional Schools)

Zahájení projektu:

1.2.2012

Předpokládaná doba trvání:

24 měsíců

Ukončení projektu:

31.1.2014

Registrační číslo:

CZ.1.07/2.1.00/32.0001

 

PODROBNÉ INFORMACE O PROJEKTU