PROJEKT IVOŠ

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1.2.2010 příjemcem grantu z OP VK ESF s názvem Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ

 

Souhrnné informace o projektu

 

Číslo operačního programu:

CZ.12.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.2

Název prioritní osy:

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Číslo oblasti podpory:

7.2.1

Název oblasti podpory:

Vyšší odborné vzdělávání

Číslo výzvy:

13

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OP VK – oblast podpory 2.1

Název projektu:

Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ

Zkrácený název projektu:

IVOŠ

Název projektu anglicky:

Innovation and modernization of educational programmes for VOŠ (Higher Professional Schools)

Zahájení projektu:

1.2.2010

Předpokládaná doba trvání:

36 měsíců

Ukončení projektu:

31.12.2012

Registrační číslo:

CZ.1.07/2.1.00/13.0016

 

PODROBNÉ INFORMACE O PROJEKTU