Rozpočet školy 2018

Střednědobý výhled rozpočtů školy 2019-2020

Výroční zpráva školy 2016/2017

Organizační řád školy pro školní rok 2017/2018

  1. Školní řád
  2. Organizační řád VOŠ
  3. Hodnocení a klasifikace ve VOŠ
  4. Vnitřní směrnice pro příspěvek na dojíždění žákům a studentům školy, Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění
  5. Vnitřní směrnice pro Motivační program Ústeckého kraje Stipendium žáků oboru Zdravotnický asistent, Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání