Dne 6. 2. 2017 se třída 2. U, oboru Diplomovaná všeobecná sestra zúčastnila odborné exkurze v Nemocnici na Homolce V Praze. Pedagogický dozor zajišťovala Mgr. Alena Pješčáková, Mgr. Radka Šrámková.

Na programu exkurze byla návštěva kardiochirurgického oddělení - jednotky pooperační resuscitační péče, návštěva operačních sálů, dále návštěva ošetřovacích jednotek, kterými pacient projde po operaci. Mimo to, studenti a učitelky měli možnost se seznámit se základní přístrojovou technikou (kontrapulzace, mimotělní oběh, kontinuální dialýza, ventilátory, monitorovací zařízení). V závěru odborné exkurze sestry příslušného pracoviště demonstrovaly ukázky praktických dovedností na tomto specializovaném pracovišti. Studenti měli možnost si vybrané výkony vyzkoušet. Někteří ze studentů zhlédli na operačních sálech invazivní operační zákroky srdce.

Odborná exkurze byla pro všechny zúčastněné obrovským přínosem. Studenti získali mnoho nových teoretických poznatků, dále náhled a konkrétní představu o práci všeobecné sestry na tak vysoce specializovaném pracovišti, byli motivováni k dalšímu sebevzdělávání a byla jim nabídnuta možnost pracovního místa.

Pješčáková Alena, Radka Šrámková