Interní učitelé

Zaměstnanec Budova Linka
PhDr. Arnoštová Jaroslava   budova B 158
Mgr. Bánok Zdeněk   budova A, budova B 113, 163
Mgr. Bánoková Zuzana   budova A, budova B 113, 162
Mgr. Benešová Ute   budova A 121
Mgr. Berka Jiří   budova A 121
Mgr. Bicanová Lenka   budova B 156
Mgr. Bílková Alžběta   budova A, budova B 126, 162
Mgr. Blažková Jitka   budova A, budova B 130, 167
Ing. Borl Milan   budova A 123
Mgr. Božinová Petra   budova B 159
Mgr. Branišová Martina   budova B 153
Ing. Budilová Vladimíra   budova A, budova B 127, 163
Mgr. Burešová Václava   budova A 124
Mgr. Císařová Iva   budova B 152
Mgr. Cvachová Martina   budova A 114
Mgr. Čeňková Miluše   budova B 167
Mgr. Česák Petr   budova B, budova A 164
Mgr. Dluhošová Jana   budova A, budova B 117
Mgr. Doušová Jitka   budova A 114
Ing. Bc. Drážďanská Ivana   budova A 111, 107
Mgr. Dubová Irena   budova B 153
Mgr. Dudová Petra   budova B 167
Mgr. Dufková Veronika   budova A 129
Mgr. Elexová Hana   budova B 151
Mgr. Ferenzová Daniela   budova B 165
Mgr. Gabrielová Markéta   budova A 115
Mgr. Gašparínová Marta   budova B 159
  Hanzlíčková Miloslava   budova B, C  
Ing. Hašková Jitka   budova A 101
Mgr. Hejduková Andrea   budova B 153
Mgr. Henzlová Ivana   budova A 119
Ing. Holčáková Petra   budova A 127
Mgr. Hordějčuková Věra   budova B 149
Mgr. Hotařová Lenka   budova A 129
Mgr. Hrabáková Jitka   budova B 157
Ing. Hudková Dita   budova A 124
Ing. Humlová Zuzana   budova A 107
Mgr. Jechová Kateřina   budova A 130
Mgr. Jeníčková Radka   budova B 156
Mgr. Ješková Miloslava   budova A 119
Mgr. Jiříková Andrea   budova A, budova B 115, 162
Mgr. Knolová Lenka   budova A 121
Mgr. Kočová Jitka   budova B 167
Mgr. Koubová Radka   budova B 154
Bc. Kratochvílová Markéta   budova A, budova B 120
Mgr. Kučerová Jana   budova B 157
Ing. Langová Jana   budova A 127
Mgr. Lisá Hana   budova A 114
Bc. Lišková Karolína   budova A, budova B 126, 162
Mgr. Lukešová Marie   budova A 119
Mgr. Marková Miroslava   budova B 152
Mgr. Matějková Irena   budova A 119
RNDr. Mindošová Jana   budova B 160
Mgr. Müllerová Vladimíra   budova B 151
Mgr. Nachtigal Oldřich   budova A 123
Ing. Paďourek Zdeněk   budova A 108
Ing. Paďourková Simona   budova A 118
Mgr. Pátek Tomáš   budova A 116
Mgr. Paulová Helena   budova A 118
Mgr. Pelcmanová Petra   budova A 124
Mgr. Pješčáková Alena   budova B 151
Mgr. Polcar Tomáš   budova A 113
PhDr. Potužáková Věra   budova B 156
Mgr. Povová Eva   budova A, budova B 122, 160
Mgr. Pucová Věra   budova A 131
Bc. Rathnerová Pavla   budova A 117
Mgr. Rollinger Antonín   budova B, budova A 167, 123
Mgr. Rucká Lenka   budova A 121
Ing. Rutová Hana   budova A, budova B 125, 160
Mgr. Salačová Miroslava   budova B 155
Mgr. Sedmerová Kateřina   budova A, budova B 114, 163
MgA. Skuhrovcová Alena   budova A 132
Mgr. Suchopárová Zdena   budova A 129
Mgr. Bc. Šaloun Vladimír   budova B 148
Mgr. Šlégelová Linda   budova B 155
Mgr. Šrámková Radka   budova B 155
Ing. Štefanková Blanka   budova A 127
Ing. Štěpánková Věra   budova A 125
Ing. Tichá Iva   budova A, budova B 125, 160
Mgr. Turnovský Michal   budova B 164
Mgr. Umlaufová Ilona   budova B 154
PaedDr. Valušková Soňa   budova B 149
Mgr. Vernerová Zuzana   budova B 156
Ing. Vodrášková Dobroslava   budova A 118
Ing. Vreštiak Dušan   budova B, budova A 160, 123
Mgr. Zárubová Věra   budova A 118
Mgr. Zelenková Dagmar   budova A 115
Mgr. Zwolinská Lenka   budova A 124
 

 

Externí učitelé

Zaměstnanec Budova
RNDr. Adamcová Jana   budova A
  Anděl Bohumil   budova A
Bc. Bergerová Markéta   budova A
  Dittrichová Kamila   budova A
Mgr. Drážďanský Radim Filip   budova A
PhDr. Franková Jitka   budova A
  Holá Martina   budova A
Ing. Hrdá Michaela, DiS.   budova B
  Chvojková Jana   budova B
  Janderová Jiřina   budova A
MUDr. Klesalová Jana   budova B
MUDr. Kočí Josef   budova B
MUDr. Král Josef   budova B
Mgr. Kratochvílová Petra   budova A
  Martincová Magda   budova A
  Mičunovičová Hana   budova A
Mgr. Milerová Anna   budova B
Mgr. Panocha Jan   budova A
JUDr. Richter Václav   budova A
PhDr. Sedlárová Miroslava   budova A
Bc. Veselá Helena   budova A

Aktuální školní rok 2017/2018.