Ve čtvrtek 23. 2. 2017 navštívila Daniela Machová s fenkou Avinkou studentky 2. ročníku VOŠ v Mostě, oboru Sociálně právní činnost. Tato mladá žena upoutaná od dětství na vozíku vyprávěla studentkám svůj životní příběh spojený zpočátku s pobytem v Jedličkově ústavu v Liberci, později s bojem maminky se školským systémem. Dnes se hovoří o inkluzi, v dobách před 20 lety význam tohoto slova chápali pouze osvícení ředitelé a učitelé. Po roce 1989 si maminka Danielu odvezla z Jedličkova ústavu domů a ta byla zařazena do zvláštní školy, přestože její intelekt převyšoval ostatní žáky v této škole. Je vděčná paní Ajmové, ředitelce ZŠ Zd. Matějčka v Mostě, která se jí ujala a vytvořila vzdělávací prostředí, jež Daniela potřebovala. Daniela pak ukončila úspěšně studia na Gymnáziu v Mostě i na Právnické fakultě v Plzni.

Od dětství měla Daniela strach z psů. Přesto, když viděla v televizi pořad o organizaci Pomocné tlapky, chtěla si vyzkoušet, zda by zvládla mít doma asistenčního pejska. Povedlo se. Překonala strach a prvního asistenčního psa Ebinku získala před 12 lety. Dnes jí doprovází fenka Avinka, která je jí přítelem i pomocníkem. Daniela studentkám ukázala, jaké všechny úkony pejsek zvládne, například podat láhev s pitím, tužku nebo mobilní telefon. Daniela o svém životě vyprávěla s nadhledem člověka, který má až sebezničující humor. V současné době Daniela pomáhá ostatním lidem se zdravotním hendikepem s vyřizováním právních i sociálních problémů.

Věra Pucová, učitelka VOŠ SPČ