2017-1-CZ01-KA116-034960 "Odborné vzdělávání pro Evropu"

Od roku 2017 do roku 2019 budou v rámci projektu Odborné vzdělávání pro Evropu realizovány mobility studentů, stáže učitelů a přednášky zahraničních odborníků pro studenty.

Škola spolupracuje s řadou institucí a škol v těchto zemích Evropy:

Německo Litva Francie Litva
Španělsko Holandsko Island

Odborná stáž pedagogů na Islandu

Ve dnech 24. 9. – 29. 9. 2017 se učitelky pedagogické praxe, hudební výchovy a výtvarné výchovy zúčastnily v rámci programu Erasmus+ odborné stáže v Reykjavíku. Průvodkyně a organizátorky pobytu Renata Emilsson Pešková a Zdeňka Motlová připravily pro pedagogy opravdu bohatý a pestrý program. Společně zde navštívily mateřské školy Laufásborg a Efstihjalli, základní školy Landakotsskóli, Laugarnesskóli, Álfhólsskóli, Hlíðaskóli, střední školu Menntaskóli í Hamrahlíð, asociaci rodičů školních dětí v Reykjavíku SAMFOK, Centrum pro jazyk a gramotnost, a seznámily se s činností spolku Čeština na Islandu (ČENI) a Móðurmál – asociace o bilingvizmu. Z této stáže si pedagožky odvezly nové zkušenosti z oblasti inkluzivního vzdělávání. Inkludované dítě/žák se vzdělává společně se třídou v předmětech jako výtvarná a hudební výchova, ruční práce apod., zatímco výuka matematiky, islandštiny a dalších naukových předmětů probíhá odděleně a tedy přiměřeně individuálním potřebám žáka. Uměleckým předmětům (tanec, divadlo, ruční práce…) je v islandských ZŠ věnován velký prostor. Podmínky pro skupinové a individuální vzdělávání, zejména prostory a personální obsazení pedagogy, asistenty pedagogů a dobrovolníky, podporují inkluzivní vzdělávání. Přínosná byla setkání s organizacemi zabývajícími se bilingvismem a prevencí rizikového chování dětí a mládeže. Stáž na Islandu založená na výměně zkušeností byla pro pedagogy VOŠ PMP cenná pro její široké využití v oblasti profesní i v oblasti osobní. V profesní oblasti stáž umožnila nahlédnout do vzdělávacího systému na Islandu a poskytnout islandským kolegům informace o českém školství. V osobní oblasti stáž umožnila poznání mentality občanů Islandu, jejich životního stylu, tradic, postojů, návyků a v neposlední řadě poznání přírodních krás ostrova.

Mgr. Cvachová, Mgr. Doušová, Mgr. Jiříková, Mgr. Rathnerová, Mgr. Sedmerová

 

Přehled stáží

Napsali o nás:

Návštěva českých pedagogů na Islandu