V období od 20. září do 24. října 2017 se žáci třídy 3.L oboru Pedagogické lyceum zúčastnili projektu „Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita 2017“. Žáci během 5 týdnů navštívili lom Vršany, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Vysokou školu báňskou, elektrárnu Počerady a Podkrušnohorské technické muzeum.

 

1. etapa

2. etapa

3.etapa

4. etapa

5. etapa - finále

 

 

V úterý 24. října 2017 skládalo všech 34 žáků Uhelnou maturitu. Zkoušku z dospělosti nanečisto si vyzkoušelo 8 týmů žáků, kteří se zapojili do projektu Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) a společnosti Vršanská uhelná a.s. (VUAS a.s.) - Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita. 

První místo vybojoval tým č. 4 (ve složení Tereza Frélichová, Karolína Holá, Ella Zemanová, Daniel Škrip, Nikola Gröschelová), který si vybral téma Historie a současnost užití uhlí. Jeho úkolem bylo zmapovat způsoby využívání uhlí v blízkém regionu, a to jak historii, tak i současnost.